pátek 26. února 2016

Čtvrtá kognitivní funkce

Ačkoliv teď nemám moc času, rozhodla jsem se dát vám dohromady další článek týkající se Myers-Briggs Type Indicator a kognitivních funkcí. Nápad jsem dostala hned poté, co mi někteří z vás komentovali můj poslední článek na toto téma, což byly krátké charakteristiky jednotlivých MBTI typů. V komentářích jste psali mimo jiné to, že se nemůžete rozhodnout, jestli jste introvert nebo extrovert, případně že si nejste jisti jiným písmenkem vašeho typu.
Máte-li tedy podobný problém, pokusím se vám pomoci prostřednictvím následujících řádků. Vše je totiž otázkou kognitivních funkcí. A ač si možná říkáte, že ty dvě první jsou nejdůležitější, vězte, že tomu není úplně tak a že občas to může být právě čtvrtá funkce, co vám definitivně řekne, jaký je váš osobnostní typ.


Jenom tak na začátek, pro ujasnění: Každý máme osm kognitivních funkcí. Všech osm, co jich existuje. Ale máme je v určitém pořadí, o němž jsem se něco pokusila napsat zde, nicméně klidně to ještě rychle zopakuji.
Jedna z nich je vaše dominantní, to je druhé nebo třetí písmenko v čtyřpísmenném kódu vašeho typu. To, jestli je orientovaná introvertně nebo extrovertně, rozhoduje písmenko poslední; je-li to J, první písmenko je orientované dovnitř a druhé ven. V případě P je to naopak. Tak tedy, máme dvě funkce. Jednu introvertní a druhou extrovertní. Jednoduchý krok: máte-li na začátku E, dominantní je ta extrovertní, pokud máte I, je to ta introvertní.
A teď: Svou třetí funkci určíte tak, že se podíváte na druhou funkci a "převrátíte" ji. Změníte její orientaci (z I na E nebo z E na I), a nahradíte ji druhým písmenkem, které může být na jejím místě. Tedy, pokud je vaše druhá funkce třeba Se, extrovertní smysly, tak jako třetí funkci máte Ni, introvertní intuici. Vidíte? Tyto dvě funkce jsou své protiklady.
A na funkci čtvrtou přijdete stejně, přesně tím samým způsobem převrátíte svou dominantní funkci.
Další čtyři funkce se nazývají stínové. Ty se tolik nepodílejí na vašem fungování, vlastně se odborníci ještě stále dohadují, jaký je jejich význam, a v tomto článku se jimi tedy zabývat nebudu. Jenom, aby byl tento návod kompletní - vaše stínové funkce jsou také čtyři a jsou to ty samé čtyři, akorát opačně orientované.
Například, pořadí kognitivních funkcí typu ISFP je Fi - Se - Ni - Te - Fe - Si - Ne - Ti.

V tomto článku se zaměřím na funkci, která je čtvrtá v pořadí, ale pro její pochopení pár stručných vět o uspořádání oné první čtveřice kognitivních funkcí. Když je charakteristika osobnostního typu dobrá, skládá se právě z popisu vašich funkcí a toho, jak se projevují v daných pozicích. To hlavní, o co v MBTI typologii jde, je právě pořadí funkcí. A pořadí funkcí vám může mnohdy pomoci s určením vlastního typu osobnosti, s porozuměním sobě samému, a taky když se chcete takzvaně hodit do klidu a říct si, že s vámi není nic v nepořádku.

První funkce je dominantní a jak už její název napovídá, reprezentuje to, co je vám nejbližší a nejpřirozenější. Dominantní funkci ovládáte podvědomě, a když se o ní poprvé dočtete, máte pocit, jako by někdo charakterizoval to, co by vás samotné ani nenapadlo popisovat, protože je vám to tolik přirozené.
Druhá funkce, podpůrná nebo anglicky auxiliary, je pomocník funkce dominantní. Bez ní byste nemohli fungovat, protože vyrovnává první funkci. Zároveň ji ovládáte spíše svým vědomím než podvědomím. Pokud jste introvertní typ, je druhá funkce extrovertní a proto se občas může stát, že právě ji dáváte nejvíce najevo svým projevem (ony ty introvertní funkce se všeobecně těžko zaznamenávají v běžném projevu, když dotyčného neznáte).
Funkce třetí se může zdát tak trochu plonková, jako by pouze vyplňovala místo mezi dvěma nejhlavnějšími funkcemi a tou čtvrtou, zlobivou. Tak to ale samozřejmě není. Třetí funkce, tertiary, reprezentuje to, čím se rádi zabýváte ve volném čase, co vás uklidňuje, ač to neovládáte úplně automaticky. Také, jelikož má stejnou orientaci jako dominantní funkce, pomáhá vyrovnávat celý vnímací a rozhodovací proces.

Čtvrtá funkce, inferior, poslední z vedoucí čtveřice, je také skrytá ve vašem podvědomí. Na rozdíl od funkce dominantní ale mnohdy nespolupracuje tak, jak byste od vlastní funkce čekali. Když lidé, kteří najdou svůj MBTI typ, čtou charakteristiku své čtvrté funkce, většinou si říkají - Tak tohle na mě fakt nesedí, co to je? Zvláště pokud si tímto poznáním člověk prochází v období dospívání, kdy už jsou první tři funkce víceméně plně rozvinuté, ale ta poslední se pořád ještě bouří.

Teď zase trochu obecně. Intuice a smysly jsou funkce vnímací, tedy perceiving. Cítění a myšlení jsou funkce usuzovací, tedy judging. Vaše dominantní a čtvrtá funkce pocházejí ze stejného chlívečku, jen jsou navzájem opačné. Jedna bez druhé by nemohla fungovat. Čtvrtá funkce shromažďuje a předžvýkává informace pro první funkci. A čtvrtá funkce je pnutí. Jistě jste za život už pocítili mnoho pnutí. Třeba když jste rozčilení nebo hodně nervózní. Schválně - jak se v takovém případě chováte? Míváte ve vzteku zdánlivě nevysvětlitelnou potřebu fyzické akce? Nebo spíše tendence uzavřít se do sebe a generovat množství katastrofických scénářů?
Můžete se také dostat do stavu, který se nazývá "in the grip". Znamená to, že potlačíte svou dominantní funkci, a popustíte uzdu té čtvrté. Jelikož čtvrtá funkce, ač si ji můžete trochu vychovat, nebude nikdy tak automatická a ovladatelná jako ta první, není takový stav příliš žádoucí. Prakticky jako byste se snažili docela převrátit pořadí svých kognitivních funkcí. Kupříkladu osoba typu ISFP se tedy začne chovat jako ENTJ, což je samozřejmě nemožné utáhnout. Do takového stavu se člověk dostává, když je dlouhodobě ve stresu nebo v nějaké krizi, a přestane poslouchat svou dominantní funkci.

(Poznámka navíc: Existuje také stav "loop". To znamená, že vynecháváte svou druhou funkci. Tím pádem vás řídí jen první a třetí funkce, a jelikož jsou obě stejně orientované, buď introvertně nebo extrovertně, osoba v takovémto stavu se chová nevyrovnaně. Je-li introvert, odpoutá se ještě víc od okolního světa, a je-li extrovert, odcizí se sám sobě a svým vnitřním procesům, které mu pomáhá řídit právě jeho druhá funkce.)

K věci, už konečně k věci. Jak jste mohli z předchozích řádků pochopit, typy lišící se o své první písmenko si mohou být v lecčem podobné, ale každý má jinou čtvrtou funkci. Když už jsme u mých oblíbených xSFP typů, pojďme se podívat třeba na ně. (Snad mi to odpustíte, ale potřebuji na někom ten rozdíl popsat, a každý typ zvlášť popisovat nemůžu.)

ESFP si může snadno myslet, že je ISFP, a naopak. Většina z nás není, troufám si tvrdit, vyhraněný extrovert ani introvert. Všichni jsme do určitého bodu ambiverti. Ovšem co se týče MBTI typologie, nelze být prostě "něco mezi", protože každý máme jasně uspořádané kognitivní funkce.
Čtvrtá funkce typu ESFP je Ni, introvertní intuice. ISFP má na čtvrtém místě Te, extrovertní myšlení. Vidíte ten rozdíl? Ni na čtvrtém místě se chová jinak než na místě třetím, právě proto, že ona čtvrtá funkce je tolik specifická. Osoba s čtvrtou Ni bývá ve stresu nebo vzteku zmatená, má pocit, že ji děsí její vlastní myšlenky, začne se chovat paranoidně a myslet si, že všichni lidé z jejího okolí skrývají nějaký zlý motiv.
Osoba se čtvrtou funkcí Te má ve stresových situacích sklony hádat se, hledat na druhých chyby a házet je na ně; také ale obviňovat sama sebe z toho, že není dostatečně cílevědomá a efektivní.

Dalo by se tomu porozumět tak, že ve vyhrocené situaci se každá čtvrtá funkce zkrátka ukáže ve svém nejhorším světle. Když se podíváte na seznam kognitivních funkcí, a představíte si, jaké "zlo" by z které funkce mohlo vyjít, je to ono. Pokud jste stále roztříštěni mezi E a I, anebo vůbec nevíte, jaký by mohl být váš osobnostní typ, projděte si v klidu všechny kognitivní funkce a třeba vás nějaká z nich praští do oka, protože je to něco, s čím jste vždycky měli problém.
Nerada dávám příliš osobní příklady, ale moje čtvrtá funkce je Se, extrovertní smysly, a ty za zdravého fungování reprezentují živé vnímání fyzického okolí, dobrou koordinaci a orientaci, akčnost, žití v přítomném momentu. To jsou věci, ke kterým se skutečně nedovedu přirovnat. Má kinetická inteligence je velice nízké úrovně a každý moment si předem zobrazím v hlavě a zpětně prožiju, ale přítomnost by mi nemohla být vzdálenější. Ve stresových situacích mívám potřebu fyzické akce, mnohdy namířené proti sobě samotné, ztrácím nad sebou kontrolu, mám potřebu podkládat svá tvrzení nevyvratitelnými fakty, a ničit, ničit, ničit, jen abych si to později vyčetla.

Z těchto tří příkladů je, doufám, zřejmé, jak se chovají čtvrté kognitivní funkce. Prostě tak trochu potvory. Chvíli trvá, než se s takovou funkcí člověk spřátelí.
Pro rychlé ujasnění ještě přidávám pár hesel k tomu, jak se projevují ostatní kognitivní funkce, když je máte na čtvrtém místě (tři jsem popsala výše). Tak tedy, toto jsou nezdravé projevy funkcí, které nastávají, když jste ve stresu nebo ve stavu "in the grip" v důsledku dlouhodobé tlakové situace:

Ne - katastrofické scénáře budoucnosti, impulzivní chování, upínání se k iracionálním nadějím
Ti - potřeba hledat logické podklady, které jsou ale ve skutečnosti iracionální, pocit neschopnosti cokoliv vyřešit, "stažení do sebe"
Si - strach z budoucnosti, posedlost nepodstatnými detaily, přehnaně upjatá pozornost na vlastní tělo, mnohdy až hypochondrické projevy
Fe - přecitlivělost na názory ostatních, nestandardní chování ve vztazích, stěžování si na věci, které dotyčnému v klidových situacích vůbec nevadí (různé pocity znenadála se rojící v hlavě), náhlá iracionalita
Fi - pocit nedoceněnosti, sebelítost, stav mnohdy hraničící s výbuchem neuspořádaných emocí

Uf, doufám, že jsem se v tomto článku vyjadřovala srozumitelně a víceméně jasně. Je to pro mě složité, komukoliv cokoliv vysvětlovat - když se o to pokouším tváří v tvář, je mi nepříjemné pozorovat ty nechápavé výrazy, které mi říkají - hele holka, ty jsi mimo. (Jsem, například dneska jsem si pokreslila ruku malými černými trojúhelníčky.) Možná, že jsem něco vysvětlila moc rychle, nebo moc rozvlekle, nebo jsem něco nevysvětlila vůbec.
Moje nabídka cokoliv vám dovysvětlit stále platí - můžete psát na e-mail (tereza.abi@seznam.cz) nebo na ask. Příště se chystám trochu objasnit Enneagram, Velkou pětku, socioniku, prostě napsat něco obecného o typologiích osobnosti. Ale kdy to bude, to vám asi jen tak někdo nesdělí.

Přeji hezké dny.
I:V

Užitečné odkazy:
Super článek na stránce Personality Junkie
A hle, co se dá najít na tumblr!
Něco o všech kognitivních funkcích

16 komentářů:

 1. Vážně bezva článek! Naopak, myslím si, že tyhle věci ti jdou vysvětlovat hrozně dobře. :) Výborně se to čte a chápe. :)
  A byl to moc dobrej nápad, čtvrtá funkce mi celkem dost pomohla s určováním, díky! :)
  Tyhle tvoje články o MBTI mě hrozně bavěj. ;)

  OdpovědětVymazat
 2. Hmm, můj problém je, že jsem v poslední době (pročítala jsem si některé tvé starší články z téhle rubriky, ještě si něco hledala a tak) si přestala být jistá i tím, jestli jsem introvert nebo extrovert.

  Mimochodem, tys věděla vlastně už od začátku, co jsi zač, že? :) (jakože co za typ :D)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Právě v tomto by ti býval měl pomoct tento článek. :)
   Také ne - potřebovala jsem podrobnou analýzu k tomu, abych zjistila, co jsem zač

   Vymazat
  2. Jako ano, zase se to eliminovalo, ale prostě asi ještě nemám tak pevně utvořenou osobnost. Nebo se nedokážu posoudit objektivně. Nebo já nevím. :D

   Vymazat
 3. Tento článek je úplně skvělý! Rozhodně pokračuj v psaní o MBTI, moc mě to baví! :)

  OdpovědětVymazat
 4. Jejda, MBTI články jsou zpět? Zrovna se v tom trochu vrtám, moc ráda si je projdu! Tahle Tvá práce vážně stojí za to, jsem Ti vděčná, že jsi je vrátila 🙂 Sama si s tím moc nevím rady.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proč se v tom vrtáš, když víš, že to tady nejspíš není, ach

   Vymazat
  2. Promiň, myslela jsem to tak, že se vrtám v MBTI. Doslova. Sedím nad tím a nevím si rady. A přesně takové (české a "polopatické") články potřebuju.

   Vymazat
  3. Kdybys to chtěla zkonzultovat, klidně napiš, i když se v tom nejspíš vrtám stejně jak ty.

   Vymazat
 5. Vážně skvělý článek, díky za něj - přečetla jsem si i pár dalších a myslím, že je fajn, že je někdo ochoten psát o MBTI typologii taky v češtině. 100% tu nejsem naposledy :). A chtěla jsem se zeptat, jestli náhodou nemáš v plánu časem napsat i něco o třetí funkci (popřípadě i o prvních dvou, ale ty jsou obecně více rozebírané), bylo by to super :).

  Corny Filch-Quibbler (cornelie.katniss.mandy@seznam.cz)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahoj. Zkus třeba toto. https://kosatec.blogspot.cz/2015/08/osm-kognitivnich-funkci.html
   O 4. funkci jsem psala hlavně proto, že ač by se to neřeklo, dá se dle ní rozhodnout o typu, ale je třeba ji rozebrat tak trochu netypicky (tedy hledáme projevy jejího nedostatku). První a druhou funkci lze určit naprosto jednoduše - zkus se podívat na ten odkazovaný článek.
   Jinak, tuto rubriku už nemám z pracovních důvodů v plánu rozšiřovat. Ale kdyby ses chtěla zeptat, využij můj MBTI ask. http://ask.fm/loyalskeptic/answers/138211481893 !!

   Vymazat
  2. Díky za odpověď :).
   Corny

   Vymazat
 6. Ešte donedávna som psychológiu (pozor, nie psychiatriu) považoval za šarlatánstvo asi tak niekde na úrovni astrologickej numerológie (najzložitejšiu štruktúru vo vesmíre menom ľudský mozog predsa nemožno škatuľkovať), po MBTI teste som už v týchto vyhláseniach zdržanlivejší :) No, trafili sa naozaj dobre, a musím povedať, že mať trochu paranoidnejšie tendencie, myslel by som si, že píšu o mne :D

  Poznáš www.16personalities.com? Ku každému zo 16 typov majú niekoľko strán charakteristík, silné aj slabé stránky tvojho typu, dokonca to aj aplikujú na životné situácie ako práca, vzťahy, rodina... Zároveň som tento test dal spraviť viacerým kamarátom a vtedy nasledoval ďalší šok! Ukázalo sa totiž, že som MBTI rasista :DDD Očividne okolo seba priťahujem iba 2-3 príbuzné typy ľudí! :D Skús to niekedy :)
  Každopádne som si prečítal aj charakteristiky týchto príbuzných typov a môžem bezpečne prehlásiť, že mi to dalo do života viac ako všetky hodiny matematiky a fyziky dokopy (no pun intended). A keď už nič iné, nemusíme aspoň komplikovane a zdĺhavo hľadať slová, ktoré by nás najlepšie vystihovali. Niekto to už napísal za nás!:))

  OdpovědětVymazat
 7. Ach, a uvedomil som si, že vôbec netuším, ako nastaviť aby mi prišlo oznámenie o odpovedi na príspevok. Buď som blbý ja, alebo je Blogspot nejaký divný :/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahoj, 16personalities.com bych zrovna jako věrohodný zdroj nebrala. V tamním testu totiž vůbec nejsou brány v potaz kognitivní funkce. Výsledky toho testu tedy nelze brát moc vážně. Zkus spíše similarminds.com anebo keys2cognition.com, pokud ti teda nevadí, že je to anglicky.
   Jinak, ano, psychologie je zvláštní věda; něco mezi vědou přírodní a humanitní, a to je na ní to neuchopitelné. V době, když jsem psala tyhle články, jsem ještě neměla probrané základy obecné psychologie, a proto jsem se zabývala spíše věcmi konkrétními. Chápu tvůj pocit, že psychologie je šarlatánství.
   Je to přirozené, že k sobě přitahujeme určité typy lidí a určité typy že přitahují nás, aniž bychom o MBTI věděli.

   Vymazat
  2. Dobre, díky za tipy, aj keď mne osobne sa 16personalities veľmi osvedčil.

   Vymazat

Moc děkuji za každý komentář! E-mailové spojení z jistých důvodů neexistuje, chcete-li mi něco sdělit, napište to prostě sem.