neděle 10. ledna 2016

MBTI typy - krátké charakteristiky

Už tomu tak je; občas se pustím do něčeho, co má smysl jen pro mě a ostatní nad tím nechápavě kroutí hlavou. Tak tomu je kupříkladu s celým mým zájmem o osobnostní typologie (MBTI, enneagram a podobné). Nedávno jsem se rozhodla vytvořit šestnáct outfitů inspirovaných MBTI typologií, pro každý typ jeden. (Cože? MBTI outfity? Cože?) A tak jsem na základě charakteristik typů, svých zkušeností, představ a (zvráceného) vkusu během měsíce dala dohromady všech šestnáct setů. A ačkoliv se jednalo o naprosto zbytečnou práci, po dokončení posledního se dostavil opravdu dobrý pocit z dokončené práce.
Jelikož je mi líto nechat ubohé outfity ležet jen tak ladem, rozhodla jsem se je zužitkovat a s jejich pomocí zrealizovat článek, na který se chystám už tak dlouho, že to není pěkné. V následujících řádcích vám poskytnu stručné charakteristiky jednotlivých MBTI typů.

Není vůbec lehké typy stručně charakterizovat, aniž bych se dopustila generalizací, zjednodušování a nejasností. Člověk, který by do puntíku odpovídal svému několikařádkovému popisu, totiž neexistuje. Nezapomeňte na to, že žádní dva lidé nejsou stejní, a tak tomu je i uvnitř typů. MBTI typologie nepopírá indvidualitu, jak si někteří mylně myslí; jen objasňuje kognitivní procesy, "propojení drátků v mozku", jak říkám pro snazší pochopení. Kognitivní procesy ale nejsou celá osobnost.
Abych ale udělala následující popisy trochu srozumitelnější, rozhodla jsem se zajít trochu do stereotypů a každému typu přisoudit pár vlastností, které by vám mohly pomoct při rychlém (nepřesném) určování typu lidí okolo vás. (Někteří lidé jsou určitelní na první dobrou, u jiných člověk tápe i na dvacátou dobrou.)

Pokud nevíte, co je to MBTI, doporučuji tento či tento článek. Tápete-li v kognitivních funkcích, přečtěte si toto.

ENFJ - dárce, ochránce
Kognitivní funkce: Fe - Ni - Se - Ti
Vlastnosti: Vysoce empatický, rád se obklopuje lidmi a obyčejně je také umí vyslechnout a pomoci jim. Jako všechny extrovertní J-typy je pořádkumilovný a organizovaný, rád plánuje dopředu, ale umí si i užívat přítomného momentu (díky třetí funkci Se). Snaží se vyhovět všem lidem, nelpí na tradicích, hledí spíše do budoucna. Je dobrý motivátor.
Díky kombinaci Fe a Ni může mít sklony k manipulaci lidmi, přílišnému ochranářství, také se může jevit trochu "splachovací", protože nemá rád konflikty a umí se bránit přímé konfrontaci.

INFJ - advokát, ochránce
Kognitivní funkce: Ni - Fe - Ti - Se
Vlastnosti: Zahloubaný, objektivní, empatický, často poněkud zasněný a idealistický, "společenský chameleon" podobně jako ENFJ, akorát potřebuje více času o samotě a díky jinému uspořádání kognitivních funkcí je více orientovaný do budoucnosti a méně zaměřený na přítomný okamžik. Není příliš spontánní. Z introvertních typů má největší sklony k extrovertním projevům, to díky kombinaci funkcí Ni a Fe.
Má sklony k odosobnění od fyzického světa, nepraktičnosti a přílišnému přemýšlení (lepší překlad slova overthinking někdo?). Také si může připadat nepochopený a distancovaný. Jedná se o druhý nejméně populačně zastoupený typ, podle některých statistik je osob typu INFJ úplně nejmíň.


ENFP - inspirátor
Kognitivní funkce: Ne - Fi - Te - Si
Vlastnosti: Často optimistický, má hlavu plnou nápadů, většinou vládne slovem a umí bavit společnost. Bývá označován jako extrovertní typ s největšími sklony k introverzi. Má rád metafory (což je obecně přisuzováno intuitivním typům). Jeho emoce jsou intenzivní a často je nikde nahlas neventiluje. Preferuje dialogy před monology, má v oblibě podněcující diskuse. Je originální a individualistický.
Nejedná se o příliš plánující typ, často prokrastinuje. Je idealista, někdy až moc "na obláčku".

INFP - snílek
Kognitivní funkce: Fi - Ne - Si - Te
Vlastnosti: Uzavřený, nedává příliš najevo své emoce, kterých ale má velmi mnoho a jsou živé a intenzivní. Má pevné morální hodnoty, neradi se vzdává své originality a individuality. Je sentimentální a velice tvořivý, s hromadou nápadů a zájmů. Má tendence k začínání a nedokončování nových a nových projektů. Bývá velmi senzitivní. Také je to idealista.
Mívá sklony k přílišné subjektivitě, melancholii, prokrastinaci, nerozhodnosti a snění.

ENTJ - vedoucí osobnost
Kognitivní funkce: Te - Ni - Se - Fi
Vlastnosti: Organizovaný, analytický, přirozeně vůdčí typ, který umí dobře rozplánovat práci a převést teorii v praxi (kombinace funkcí Ni a Se). Objektivní a neosobní, spolehlivý, hloubavý a náročný. Často kritizuje, ale většinou svou kritiku nemyslí osobně a snaží se jejím prostřednictvím jen zlepšit, co se zlepšit dá. Potřebuje okolo sebe lidi, aby je mohl zorganizovat.
Občas se projevuje příliš neempaticky a necitlivě, může být až moc odpoutaný od svých vlastních pocitů (čtvrtá funkce Fi).

INTJ - vědec
Kognitivní funkce: Ni - Te - Fi - Se
Vlastnosti: Individualista, se sklony k vědeckému zaměření, organizovaný, objektivní, uvažuje racionálně, což někdy může vyznít příliš neosobně a chladně. Na rozdíl od typu INFJ, s nímž se často zaměňuje, není tolik společensky orientovaný, protože nemá Fe. Také není tolik citlivý ke kritice.
Rád nahlíží "pod povrch" věcí, hledá skryté významy a symboliku, stejně jako ostatní typy s Ni mezi čtyřmi hlavními funkcemi. Podle některých statistik se jedná o nejméně častý typ, v populaci zastoupený pouze okolo 1%.

ENTP - vizionář
Kognitivní funkce: Ne - Ti - Fe - Si
Vlastnosti: Otevřený novým věcem, systematický, nápaditý, nezávislý, tolerantní, ale občas až příliš vehementně obhajuje svůj názor a dává najevo nesouhlas. Nemá rád rutinu, je spontánní, rád vybočuje z davu a nevadí mu posouvat hranice a kráčet mimo známé cesty. Občas se chová impulzivně.
Stejně jako ostatní -NT- typy může působit chladně a neosobně, ale díky své třetí funkci Fe mají osoby typu ENTP osobitý šarm, i když jejich otevřenost a nezávislost může hraničit s drzostí.

INTP - architekt
Kognitivní funkce: Ti - Ne - Si - Fe
Vlastnosti: Tichý, se sklony ke skepticismu, se smyslem pro teoretický systém, ale v praxi poněkud nepořádný a neorganizovaný. Před plánováním dává přednost spontaneitě. Jelikož je Fe jeho čtvrtá funkce, nebývá příliš v kontaktu se svými ani cizím emocemi; může působit trochu "roboticky".
Většinou je flegmatik, má bohatý vnitřní život a jeho Ne, extrovertní intuice, generuje mnoho nových nápadů, jež snadno teoretizuje díky primární funkci Ti. Nerozhodnost je jeho typická vlastnost. Kromě archetypu architekt si můžeme osobu typu INTP představit i jako "sci-fi geeka" nebo samotářského ajťáckého podivína, ale opět se jedná o velkou generalizaci.

ESTJ - strážník
Kognitivní funkce: Te - Si - Ne - Fi
Vlastnosti: Vyrovnaný a za normálních okolností duševně stabilní. Přirozeně vůdčí typ, má rád společnost. Nemá rád porušování pravidel a nemívá potřebu vybočovat z davu, jen aby provokoval; dává přednost tradicím a již vyzkoušeným způsobům před zcela novými neprobádanými cestami. Je praktický, perfekcionistický a logický, hlavní slovo u něho má rozum spíše než hlas srdce.
Je pořádkumilovný, má pevný hodnotový žebříček, o němž většinou nepochybuje. Často se vyžívá v aktivních formách odpočinku. Může být kritizován pro svou konzervativnost či chladnost.

ISTJ - inspektor
Kognitivní funkce: Si - Te - Fi - Ne
Vlastnosti: Tichý, spořádaný, seriozní, spolehlivý. Nedělá mu problém práce s daty a s přesnými údaji, bližší je mu praxe než zbytečná teoretizace. Je velmi zodpovědný. Obvykle má silné vazby na minulost a tradice, nerad věci mění, raději se drží zažitých a osvědčených způsobů. Rozumí systémům a hierarchiím. Stejně jako ESTJ, i osoba typu ISTJ má pevné hodnoty a zásady.
Občas může být vnímán jako příliš konzervativní samotář. Také mu někdy dělává problémy vidět víc možností, než osvědčený známý způsob (Ne je až jeho čtvrtá funkce).

ESTP - dobyvatel
Kognitivní funkce: Se - Ti - Fe - Ni
Vlastnosti: Realista, praktik, akční osoba, která nerada ztrácí čas teorií. Spontánní, živý, aktivní, nezávislý, ale společenský. Kromě dobyvatele by se lidem tohoto typu dal připisovat ještě archetyp "vrcholový sportovec". Bývá milovník adrenalinu, rád riskuje, s grácií překonává překážky, jen tak něco ho nezastaví od žití naplno. Umí improvizovat. Rádi udílí rady a povzbuzují své okolí k činům.
Většinou mu dělá problém zvolnit tempo a zamyslet se, třeba nad následky svých činů a nad riziky, která nejsou na první pohled zřejmá. Díky Ti, své druhé funkci, ale umí uvažovat logicky a analyzovat situace, když přemohou své nutkání jednat impulzivně a netrpělivě.

ISTP - mechanik
Kognitivní funkce: Ti - Se - Ni - Fe
Vlastnosti: Samotář, který má rád svůj vlastní klid. Často inklinuje k manuálním pracím a zajímá se například o auta nebo motorky. Je realista a raději než aby se přísně držel pravidel a norem si jde svou vlastní cestou. Stejně jako ESTP má rád akci a adrenalin, bývá spontánní a nezávislý. Umí šetřit časem a karierní postup pro ně není příliš důležitý, spíše jim jde o to, aby dělali to, co je baví.
Neradi se svěřují se svými pocity. Před hloubáním nad nesmrtelností chrousta preferují konkrétní situace a fakta. Jsou objektivní a nebývají vůdčími typy, raději si existují sami pro sebe.

ESFJ - pečovatel
Kognitivní funkce: Fe - Si - Ne - Ti
Vlastnosti: Společenský, komunikativní, "duše kolektivu", která ráda vypráví historky a pro dobro ostatních je schopna se obětovat. Nerad vybočuje z norem, vyhýbá se kontroverzním záležitostem, může se zdát poněkud konzervativní, jako všichni uživatelé introvertních smyslů Si. Nemá problém s otevřeným sdělováním pocitů a cítí se příjemně mezi lidmi, kteří to mají podobně. Většinou se nezabývá bezcílným hloubáním, raději koná a dělá lidi šťastnými. Osobám typu ESFJ se občas stává, že vypráví ty samé historky mnohokrát za sebou. To je proto, že jsou silně spjati s vlastní minulostí a s pocity, jež se k ní vážou.
Hlas jejich srdce mnohdy převáží hlas logické analýzy, jíž jsou samozřejmě také schopni. Nejlépe se cítí, když má pocit, že je potřebný a ceněný pro své nesobecké přínosy společnosti.

ISFJ - ochránce
Kognitivní funkce: Si - Fe - Ti - Ne
Vlastnosti: Tichý, bez potřeby být středem pozornosti, věrný a velice loajální, podobně jako ESFJ často staví zájmy a potřeby cizí před ty svoje. Tento typ je známý i jako "typická sekretářka", právě pro svou spolehlivost, organizovanost a věrnost. Je pečlivý, realistický, nohama stojí pevně na zemi, na rozdíl od ISTJ však primárně působí srdečně a osobně.
Patří-li mezi jeho zájmy umění (což je docela obvyklé), dává přednost tomu klasickému. Je rodinný typ se silnou vazbou na tradice, které chce uchovávat. Kromě administrativy také typicky nachází profesní uplatnění jako pečovatel, zdravotní sestra, hospodyně, učitel.

ESFP - bavič
Kognitivní funkce: Se - Fi - Te - Ni
Vlastnosti: Společenský, zábavný a akční, žije přítomným okamžikem, je všímavý vůči svému hmotnému okolí a na rozdíl od ESTP je více citově a emočně založený. Rád je v kontaktu s lidmi a práce s nimi ho nabíjí energií. Může se chovat nerozhodně, protože rád zůstává nestranný. Nemá rád nudu. Raději než aby plánoval si užívá toho, co se děje právě teď a nechává věci, aby se samy nějak vyvinuly. Je spontánní a bývá manuálně zručný.
Občas se může chovat trochu netrpělivě, což je právě kvůli dominantní funkci Se.

ISFP - umělec
Kognitivní funkce: Fi - Se - Ni - Te
Vlastnosti: Velice vnímavý, s přirozeným smyslem pro estetiku, tedy i se sklony k obdivování a vytváření uměleckých počinů (kombinace funkcí Se a Ni je neobyčejně dobrým předpokladem pro tvořivou činnost). Samotářský, citlivý a obvykle nepříliš uspořádaný. Jako všechny typy s vysoko umístěnou funkcí Se, i pro ISFP je typické žít v přítomném okamžiku. Nemá v oblibě hierarchie a pravidla, ale obvykle není žádný prvoplánový buřič. Také může mít zálibu v (nejen) adrenalinových sportech.
Nerad plánuje a má bohatý emoční život, s nímž se nerad svěřuje. Na rozdíl od typu INFP je méně snivý a více při zemi, také není tolik sentimentální (nevyužívá funkci Si).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

To by bylo pro dnešek všechno. Ještě jednou pro jistotu opakuji, že krátkou charakteristikou se lze jen velmi těžko dostat důkladně pod povrch osobnosti. Přesto doufám, že jsou tyto malé odstavečky aspoň trochu užitečné; mohou posloužit jako základní uvedení do delších charakteristik, nebo jako vodítko "tenhle typ určitě nejsem". Obecně platí, že kdokoliv může dělat cokoliv. Když se podíváte na stránku CelebrityTypes.com, zjistíte, že výjimky potvrzují pravidla a že existují herci typu ISFJ či politici z řad ESTP. Jinak řečeno, váš osobnostní typ není to, co určuje vaše možnosti.
Co se týče dalších článků na téma MBTI typologie, dalo by se říct, že to je na vás. O čem byste si rádi něco přečetli? Obávám se jen, že nebudu schopná dávat dohromady dlouhé kompletní charakteristiky každého typu, protože to všechno už bylo napsáno a já to můžu leda tak přeložit. Spíše bych se ráda zaměřila na rady s určováním typu, obecné či konkrétní. Nechcete-li mi psát do komentářů ani na ask, klidně využijte mou e-mailovou adresu tereza.abi@seznam.cz. Nemusím vám ani odpovídat veřejně, pokud si to nebudete přát.

Na konec se s vámi podělím o pár užitečných odkazů, jako vždy.
Ač je Wikipedia obecně považována za nespolehlivý zdroj, informace o MBTI poskytuje víceméně správné (i když nepříliš do hloubky). Za zkouknutí ale nic nedáte a třeba vám to něco ujasní.
Narazila jsem také na českou stránku MujTyp.cz, kde je k dispozici i osobnostní test.
Stránka PersonalityJunkie.com patří mezi mé oblíbené a dle mého názoru nejspolehlivější, spolu s PersonalityHacker.com.
Pro více informací o kognitivních funkcích, vše pěkně přehledné, se podívejte na CognitiveProcesses.com.

Doufám, že jsem vám aspoň trochu pomohla. O nejlepších způsobech, jak určit svůj osobnostní typ, jsem psala v tomto článku.

Přeji hezký den, a jste-li přáteli umění, doporučuji naši (S)novou výzvu.
Iris :V
(outfity vznikly v Polyvore)

20 komentářů:

 1. Naprosto boží článek!!! :)

  OdpovědětVymazat
 2. Souhlasím s anonymem. :D

  Muselo ti to dát fakt práci. Já jsem na polyvore nikdy dlouho outfity dělat nevydržela, protože mě deptá, že stejně nakonec zůstanu u těch pár kousků, co mám v šatníku. Ale jednou si nějakej seznam věcí, co bych chtěla vlastnit (jakože na sebe) pořídím. :D

  Jen prostě pořád nevím, jestli se zařadit mezi INFJ, INFP nebo ISFP. A nebo cokoliv jiného, co obsahuje I a F. Prostě na mě sedí od každého něco. Udělám si ty testy, zase. Snad to zvládnu.

  Tenhle článek budu s dovolením sdílet, protože je fakt dobrý a propracovaný. :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji :) za pochvalu i za sdílení.
   Mezi INFJ a INFP vzniká velice časté zmatení, a to proto, že lidi si často dělají jen ten klasický test na preference (který ti řekne, jestli jsi víc P nebo J, tedy spontánní nebo organizovaná), ale o kognitivních funkcích ti neřekne bohužel nic. Přitom tyto dva typy mají úplně opačné funkce, tedy, opačně orientované. Doporučuji se podívat na "konflikt" mezi Fe a Fi, tyto dvě funkce mají každá podstatně jiné fungování a přináší jiný pohled na svět. Taky čtvrtá funkce pomáhá v určení typu, stejně jako jsem radila Matty.
   Stejně tak existuje zmatení mezi typy ISFJ a INFJ. Si, dominantní funkce ISFJ, je až na nejposlednějším místě u INFJ, a naopak je to s Ni. ISFJ jsou nepochybně o HODNĚ praktičtější a jsou si mnohem více vědomi fyzického okolí a také svého vlastního těla (snad to nezní moc divně, protože je to tak). Na druhou stranu, INFJ jsou takoví zahloubanější a víc se kamarádí s obraznými významy. Tolik takové malé porovnání. Jinak je za tím samozřejmě víc.
   Občas se setkávám s názory, že být intuitivní je "větší výhra" než být smyslový typ, ale to je samozřejmě hloupost. Když sečteš kladné a záporné vlastnosti u každého typu, všichni jsme na nule. :)

   Vymazat
 3. Já mám pořád dost pochybností o tom, co vlastně jsem. Z testu kognitivních funkcí mi vyšlo ESFJ a v klasickém českém testu na zarohem.cz taky. Na enneagramu mi vyšel typ 2, což by taky odpovídalo. Ale já občas mám docela introvertní stavy a jako duše kolektivu si moc nepřipadám. :D Ale zase svoje emoce většinou všem veřejně cpu, to jo. :D
  Každopádně ten tvůj výběr by na mě seděl. Hrozně se mi to líbí! Úplně nejlepší jsou ty červený holínky. :) Fakticky úžasný článek. ;)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji moc. Abych pravdu řekla, outfit, který jsem vymyslela pro ESFJ, je jeden z těch, které se mi líbí nejvíc, tak jsem ráda, že i tobě se líbí.
   Smím-li ti poradit, tak když váháš, jestli jsi I- nebo E-, doporučuji se podívat na čtvrtou kognitivní funkci. Možná že na toto téma jednou napíšu taky článek, protože je to docela dobrá pomoc právě v tomto případě. Čtvrtá funkce má takové výsadní postavení, že se moc nezařazuje mezi ostatní a zastupuje právě to, co ti dělá největší problém. Když je člověk třeba naštvaný nebo ve stresu, projevuje se právě tahle čtvrtá funkce, a to ve své negativní formě. (Kdyby sis to chtěla hledat, tak v angličtině je 4. fce "inferior")
   Dám ti příklad; já jsem typ INFJ, ale také mám hodně extrovertních chvilek a tak bych teoreticky mohla být i ENFJ. Ale když jsem si přečetla "příznaky" Se jako čtvrté funkce (nedostatek kinestetické inteligence, častý pocit oddělení od fyzického světa, ve vyhrocených stavech potřeba spontánní akce), už jsem si svým typem jistá.
   Čtvrtá funkce ESFJ je Ti, pro ISFJ je to Ne. Dělá ti větší problém logické porozumění systémům, nebo brainstorming a náhled na věc z více úhlů? (Tohle je hodně zjednodušené, doporučuji prozkoumat to, případně ti najdu nějaké dobré články na toto téma)
   Promiň za tak dlouhou odpověď! Jen jsem si říkala, že bych ti s tímhle možná mohla pomoct.

   Vymazat
  2. Naopak! Dlouhé odpovědi mám moc ráda (a taky je ráda píšu). :)
   Díky moc! Tohle docela dost pomohlo, už jsem skoro na 90% přesvědčená o tom, že jsem ESFJ, protože když jsem naštvaná, podrážděná nebo smutná, tak jsem spíš svině - hledám chyby na ostatních a kritizuju ostatní nebo sebe. A taky vždycky musím vědět pravdu za každou cenu.
   A dočetla jsem se, že ISFJ se svým "inferior Ne" spíš přestává vidět detaily a hodně mluví. To na mě vůbec nesedí. :)
   Díky za radu! :)

   Vymazat
 4. Naprosto všechny testy mi tvrdí INFJ a řekla bych, že to naprosto sedí :D Díky za shrnutí, už v tom nemám takový guláš ;)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji :) Zkoušela sis i kognitivní funkce? Zatím jsi mi vždycky přišla jako velký extrovert, ani nevím proč, asi je to jen nějaká moje iluze :)

   Vymazat
 5. INFP na mě sedí vždy a všude. A to je super
  A ten outfit (ti modří koníci/jednorožci! <3) boží!

  OdpovědětVymazat
 6. Dělala jsem si 2 testy a vždy mi vyšlo INFJ a přijde mi, že ta empatičnost se ke mě teda moc nehodí :D A jo, overthinking, to jsem přesně já :D.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Empatie je docela důležitá část charakteristiky tohoto typu, je to sekundární funkce Fe :) kdyžtak se zkus podívat na test kognitivních funkcí nebo na charakteristiky typů INTJ a INTP. :) Děkuju za komentář - nechci tě tím nějak urazit, můžeš být třeba INFJ v Ni - Ti loop, nebo INFJ, která si svou empatii jen neuvědomuje :) Tohle jsou jen možná řešení.

   Vymazat
 7. Jak si to tak čtu, vidím se téměř ve všem (jen nejsem moc extrovert). Test jsem si dělala několikrát a pokaždé mi vyšlo něco jiného - INFP, INFJ, ISTJ, ISFP,... Myslím, že i pár dalších, ale tyto kombinace nejvíckrát. Vážně, jediné, čím jsem si 100 % jistá, je introvertismus, i když občas se chovám i jako ten extrovert :D Ale vážně jen občas

  Zabíječka tulipánů (zabijeckatulipanu.blog.cz)

  OdpovědětVymazat
 8. Prý ESFJ, ale kdoví. Ze všech modelů oblečení se mi asi líbí nejvíc, ačkoliv by mi to asi neslušelo. A docela to ke mně sedí. Zkusím si test udělat zase za nějakou dobu :D

  OdpovědětVymazat
 9. MBTI typologie u mě zatím z těchto testů vyhrává. Opakovaně mi vyšlo ISFJ a dost to odpovídá. Ty outfity jsou zajímavý nápad a myslím, že se ti dost povedly - kdyby ten můj měl jinou barvu sukně, klidně si ho na sebe vezmu celý. :D

  OdpovědětVymazat
 10. Povedenej článek :) ! Mě vyšlo poprvé INTJ a podruhé INFJ, tak nevim :D. Každopádně outfity krásný takže pohoda.

  OdpovědětVymazat
 11. MBTI a typy osobnosti (a samozrejme filozofovani o tom, plus trosku psychologie mne "laicky bavi", ale ten clanek je legracni - jak v peliskach - to muselo dat prace a pritom, ... :D

  Jo, jsem INFP ;) ...a ostatni typy podzravuju :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Uf, no, co na tohle říct... snad jen, takovýhle komentář opravdu potěší, takový hezký pocit dodá člověku po těch hodinách práce...? Hm.
   (Článek se ti může zdát legrační, protože jak jsem v něm asi pětkrát zmiňovala, jedná se o velice jednoduché charakteristiky, které mají pomoci těm, kteří netuší, jaký je jejich osobnostní typ.)

   Vymazat
  2. ...ale vubec ne-e, legračni != spatny. Me to povavilo, oko potesilo :) A vubec - je nutno brat apriori vse "na prvni dobrou" negativne? :) A na druhou stranu - jak bych to mel brat? Skutecne veris, ze nosim na kosili duhovy jednorozce? :))

   Vymazat
  3. Nechci se hádat, tak jenom že ty outfity jsou moje subjektivní představy, co mi evokují jednotlivé typy, samozřejmě nejde o žádný seriózní výzkum - navíc jsou všechny outfity pochopitelně dámské, za což se omlouvám, a ne, samozřejmě, že každá osoba typu INFP nenosí mikinu s jednorožci. Děkuji za příspěvek do diskuse.

   Vymazat
 12. Teda, podle všech možných popisů mi sedí víc INTJ, ale když se podívám na kognitivní funce, tak jsem zase víc INTP. Tak vážně nevím (testy bývají tak 50-50).
  Jinak outfity krásné, ten INTJ ♡♡♡.

  OdpovědětVymazat

Moc děkuji za každý komentář! E-mailové spojení z jistých důvodů neexistuje, chcete-li mi něco sdělit, napište to prostě sem.